17karmapa
VII Konferencja Khorjug – radzenie sobie ze skutkami katastrof naturalnych
21 marca 2016
Przepowiednia Piątego Karmapy
3 kwietnia 2016