Pochodzenie linii kagju, etymologia nazw linii Karmapy i kim jest „tulku”
29 kwietnia 2013
Muzyka na niebie. Dzieciństwo i młodość, pierwsze nauki i poezje XVII Karmapy Ogjena Trinle Dordże
11 sierpnia 2013