„Sutra trzech zbiorów” i „Królowa modlitw”
29 grudnia 2014
kangjur1
Procesja z Kangjurem: okazanie czci słowom Buddhy
2 stycznia 2015