17karmapa
Gjalłang Karmapa odsłania Serce Sutry Najwyższego Zrozumienia
15 sierpnia 2016
17karmapa
Nauki o Sutrze Serca Najwyższego Zrozumienia: Warunki i okoliczności
16 sierpnia 2016