17karmapa
Gjalłang Karmapa wita rok drewnianej owcy
22 lutego 2015
17karmapa
Początek podróży: Karmapa wylatuje do Stanów Zjednoczonych
7 marca 2015