Kagju Guncie 2024 – Dzień drugi: Siedem wskazań Gjalły Jangynpy – jak medytować

Kagju Guncie 2024 – Dzień pierwszy: Siedem wskazań Gjalły Jangynpy do medytacji szine
4 lutego 2024
Kagju Guncie 2024 – Dzień trzeci: Siedem wskazań Gjalły Jangynpy – słuchanie i rozmyślanie jako ścieżka
23 maja 2024