Kagju Guncie 2024 – Dzień trzeci: Siedem wskazań Gjalły Jangynpy – słuchanie i rozmyślanie jako ścieżka

Kagju Guncie 2024 – Dzień drugi: Siedem wskazań Gjalły Jangynpy – jak medytować
21 maja 2024
Zakończenie 38. Mynlamu Kagju – końcowe przemówienie Guru Wadżradhary Kentinga Tai Situ Rinpocze
3 czerwca 2024