17karmapa
Polska audiencja u Karmapy
8 czerwca 2014
Oświadczenie Gjalłanga Karmapy dotyczące odejścia Kunziga Szamara Rinpocze Miphama Ciekji Lodro
12 czerwca 2014