35. Kagju Mynlam
19 lutego 2018
Praktyka medytacji z J. E. Mingjurem Rinpocze, dzień pierwszy
24 lutego 2018