Karmapa udziela przekazu sadhany Czenrezika i mówi o swojej obecnej sytuacji