Karmapa o swoich planach: wywiad dla Radia Free Asia 

Trzy zasadnicze aspekty ścieżki Dzie Tsongkhapy
2 sierpnia 2018
Wolność wyznania to fundamentalne prawo
3 sierpnia 2018