Karmapa w Ośrodku Kurukulla
9 września 2018
Wspólne oświadczenie J.Ś. Ogjena Trinle Dordże i J.Ś. Trinle Thaje Dordże
11 października 2018