Karmapa po raz pierwszy uczestniczy w Kagju Mynlam w USA

Bodhiczitta ostateczna – „Trzydzieści siedem praktyk Bodhisattwy” – część trzecia
7 czerwca 2018
Mniszki zajęły równoprawne miejsce na Kagju Mynlam
9 czerwca 2018