Karmapa rozpoczął nauki o „Trzydziestu siedmiu praktykach Bodhisattwy”

Gjalłang Karmapa i Budda Akszobja
2 czerwca 2018
„Trzydzieści siedem praktyk Bodhisattwy” – część druga
5 czerwca 2018