Karmapa rozpoczął nauki o „Trzydziestu siedmiu praktykach Bodhisattwy”