Oddanie
28 października 2003
3. Mahamudra w pięciu strofach – strofa trzecia, czwarta i piąta
19 grudnia 2007