O historii praktyki cied i o życiu Macik Labdryn
18 września 2014
Wizyta Gjalłanga Karmapy w żeńskim klasztorze drukpa kagju Dzietsynmy Tenzin Palmo
30 września 2014