Arja Kszema 2022 – Dzień trzynasty: Karmapa Mikjo Dordże i ślubowania bhikszuni
17 czerwca 2022
Krótki wykład z okazji parinirwany Gampopy
Krótki wykład z okazji parinirwany Gampopy
13 sierpnia 2022