Mantra w pierwotnym buddyzmie oraz rządy króla Aśoki: Pochodzenie tajemnej mantry – dzień czternasty