Mniszki zajęły równoprawne miejsce na Kagju Mynlam

Karmapa po raz pierwszy uczestniczy w Kagju Mynlam w USA
7 czerwca 2018
Pomaganie innym w czynie i modlitwie 
11 czerwca 2018