Ochrona środowiska naturalnego. Wskazówki dla buddyjskich klasztorów, ośrodków i społeczności karma kagju
5 listopada 2013
Karmapa tańczy i wyjaśnia pożytki płynące z uczestniczenia w wadżra-tańcach Tse Ciu
10 stycznia 2014