Nagrody i wyróżnienia

9 kwietnia 2015

Chubb Fellowship Uniwersytetu Yale

W dniach 6-8 kwietnia 2015 roku, podczas swojej trzeciej podróży do Stanów Zjednoczonych, Jego Świątobliwość Karmapa odbył trzydniową wizytę na Uniwersytecie Yale jako Chubb Fellow – to największy tytuł honorowy przyznawany przez tę uczelnię zapraszanym wykładowcom. Obdarza się nim osoby, które wypełniają ważne społecznie role a zarazem zgadzają się, by […]
24 marca 2015

Doktorat honorowy nauk humanistycznych Uniwersytetu Redlands

24 marca 2015 roku Uniwersytet Redlands przyznał Jego Świątobliwości Siedemnastemu Karmapie Ogjenowi Trinle Dordże wysoki stopień naukowy: honorowy doktorat nauk humanistycznych. Podczas uroczystej ceremonii Uniwersytet przekazał na ręce Jego Świątobliwości oficjalne oświadczenie. Laudację odczytała profesor Karen Derris, która dwukrotnie przywiozła swoich studentów do Dharamsali na sesje wykładów Siedemnastego Karmapy. Zaowocowały […]
25 sierpnia 2009

Nagroda „India Splendor” – 2009

W 2009 roku Jego Świątobliwość Siedemnasty Karmapa otrzymał nagrodę „India Splendor” za pracę na rzecz światowego pokoju. „India Splendor” jest indyjską fundacją, która nagradza ludzi kultury oraz osoby wykazujące się szczególnymi osiągnięciami w swojej dziedzinie. Przyznanie tej nagrody Siedemnastemu Karmapie – uchodźcy z Tybetu – było nie tylko wyrazem uznania […]
19 czerwca 2008

Międzywyznaniowa Nagroda „James Parks Morton” – 2008

W 2008 roku Jego Świątobliwość Karmapa został uhonorowany Międzywyznaniową Nagrodą „James Parks Morton”, która „wyróżnia osoby lub organizacje będące przykładem niezwykłego zaangażowania w promocję ludzkiego rozwoju i pokoju.” Do grona wcześniejszych odbiorców tej nagrody należą Arcybiskup Desmond Tutu, Carl Sagan i prezydent Bill Clinton.
21 maja 2008

Tydzień Karmapy w Nowym Jorku – 2008

Podczas pierwszej wizyty Jego Świątobliwości Karmapy w Nowym Jorku w roku 2008, burmistrz miasta, Michael R. Bloomberg, oficjalnie ustanowił tydzień jego wizyty – 15-21 maja 2008 roku – „Tygodniem Jego Świątobliwości Siedemnastego Karmapy”. Szesnasty Karmapa swoją pierwszą podróż na Zachód również rozpoczął od odwiedzin Nowego Jorku, gdzie powitał go ówczesny […]