17karmapa
Gjalłang Karmapa oddaje cześć kudungowi J.Ś. Dzigdrala Dagciena Rinpocze
10 listopada 2016
Do uczniów Czwartego Dziamgona Kongtrula Rinpoczego
14 listopada 2016