17karmapa
Wędrówki po parku Yosemite
22 marca 2015
Doktorat honorowy nauk humanistycznych Uniwersytetu Redlands
24 marca 2015