Pierwsza sesja wyjaśnień do „Ośmiu strof o treningu umysłu”
20 maja 2017
Kluczem jest współczucie i pustość
21 maja 2017