17karmapa
Gjalłang Karmapa odwiedza darmową jadłodajnię
20 lutego 2016
17karmapa
Gjalłang Karmapa spotyka się z członkami Mynlamu Kagju
21 lutego 2016