17karmapa
Gjalłang Karmapa spotyka się z członkami Mynlamu Kagju
21 lutego 2016
17karmapa
Wielkie pożytki płynące ze szczodrości: Gjalłang Karmapa dziękuje sponsorom
22 lutego 2016