Okres wedyjski: Pochodzenie tajemnej mantry – dzień trzeci