Jak mądrość pierwotną interpretują szkoły kagju i gelug
15 marca 2016
17karmapa
VII Konferencja Khorjug – radzenie sobie ze skutkami katastrof naturalnych
21 marca 2016