O szczodrości i ofiarowaniu zasługi
19 lutego 2017
Drugi i trzeci dzień pudży Mahakali oraz taniec J.Ś. Karmapy
23 lutego 2017