Międzywyznaniowa Nagroda „James Parks Morton” – 2008
19 czerwca 2008
Radosne życzenie. Słodka melodia dla szczęśliwców
18 października 2008