17karmapa
Głęboka więź pomiędzy linią Karmapów i Khjentse – Gjalłang Karmapa wręczył dyplomy khenpo w instytucie Dzongsara Khjentse Ciekji Lodro
20 listopada 2016
17karmapa
Historyczna wizyta Gjalłanga Karmapy w klasztorze Palpung Szierabling
8 grudnia 2016