Modlitwa mahamudry: podstawa samsary i nirwany – dzień drugi, sesja poranna
27 lutego 2018
Modlitwa mahamudry: niewyobrażalna mądrość – dzień trzeci, sesja poranna
28 lutego 2018