Jongje Mingjur Rinpocze: Cztery podstawy praktyki uważności – część piąta
8 lutego 2020
Jongje Mingjur Rinpocze: Cztery podstawy praktyki uważności – część szósta, ostatnia
11 lutego 2020