17karmapa
Webcast pierwszych nauk Karmapy w Europie i relacje z wizyty
24 maja 2014
17karmapa
Spotkanie z dziennikarzami i lokalną społecznością tybetańską
28 maja 2014