Przesłanie Jego Eminencji Gjaltsaba Rinpocze na okoliczność pandemii