Różne podejścia do Trzydziestu strof Wasubandhu szkoły „tylko umysł”