Różne podejścia do Trzydziestu strof Wasubandhu szkoły „tylko umysł”

Wykład Jego Eminencji Gjaltsaba Rinpocze dla mnichów zebranych na Kagju Guncie
18 stycznia 2023
Starożytne metody przekładu: dynamika i debaty
15 lutego 2023