17karmapa
Karmapa konsekruje nową świątynię Njingma w Bodhgai
20 stycznia 2016
17karmapa
Mniszki biorą udział w praktyce Karma Pakszi i Pięciu Tseringm
26 stycznia 2016