Rytuały, klasztory i winaja w pierwotnej Sandze: Pochodzenie tajemnej mantry 2022 – dzień trzeci

Życie w ramach pierwotnej Sanghi: Pochodzenie tajemnej mantry 2022 – dzień drugi
21 sierpnia 2022
Winaja i pratimoksza – Pochodzenie, porównania, przywództwo i harmonia: Pochodzenie tajemnej mantry 2022 – dzień czwarty
4 września 2022