17karmapa
Tworzenie emocjonalnej więzi ze środowiskiem
14 listopada 2015
17karmapa
Szósta konferencja organizacji Khorjug
15 listopada 2015