Praktyka medytacji z J. E. Mingjurem Rinpocze, dzień trzeci: ścieżka
3 marca 2018
Audiencja dla wolontariuszy Mynlamu
5 marca 2018