Spoczywanie w naturze umysłu – „Mahamudra znad Gangesu”, sesja piąta