Karmapa udzielił abhiszeki Dordże Sempa
6 czerwca 2018
Bodhiczitta ostateczna – „Trzydzieści siedem praktyk Bodhisattwy” – część trzecia
7 czerwca 2018