Trzecia sesja objaśnień do „Mahamudry znad Gangesu” – pogląd i medytacja
16 stycznia 2019
Czwarta sesja nauk na temat „Mahamudry znad Gangesu” – niepowstawanie i postępowanie
16 stycznia 2019