Szkoła „tylko umysł” przejawiania się zjawisk w Chinach, Japonii i Korei – Trzydzieści strof: dzień szósty

Spadkobiercy Wasubandhu – Trzydzieści strof: dzień piąty
3 marca 2022
Szkoła „tylko umysł” w Tybecie – Trzydzieści strof: dzień siódmy
14 marca 2022