7 czerwca 2018

Bodhiczitta ostateczna – „Trzydzieści siedem praktyk Bodhisattwy” – część trzecia

30 maja 2018 – Riverside Church, Nowy Jork Poprzedniego dnia Jego Świątobliwość Karmapa zakończył omawianie tematu bodhiczitty względnej według tekstu „Trzydzieści siedem praktyk Bodhisattwy” i w tej sesji wyjaśnił, czym jest bodhiczitta ostateczna. „Główna różnica między bodhiczittą względną i relatywną dotyczy obiektu, na którym się koncentruje. Bodhiczitta względna zwrócona jest ku […]
5 czerwca 2018

„Trzydzieści siedem praktyk Bodhisattwy” – część druga

29 maja 2018 – Riverside Church, Nowy Jork W kolejnym dniu nauk Jego Świątobliwość Karmapa kontynuował omawianie ścieżek trzech typów osób, tym razem koncentrując się na osobach o najwybitniejszych zdolnościach. „Z tych trzech typów osób, o najmniejszych, średnich i najwyższych zdolnościach omówienie ścieżki osoby o największych zdolnościach stanowi najdłuższą część […]
5 czerwca 2018

Karmapa rozpoczął nauki o „Trzydziestu siedmiu praktykach Bodhisattwy”

29 maja 2018 – Riverside Church, Nowy Jork Dziesięć lat temu ukazała się książka Jego Świątobliwości Karmapy pod tytułem „Ścieżka współczucia” będąca jego komentarzem do „Trzydziestu siedmiu praktyk Bodhisattwy”. Powstała na podstawie nauk, których Karmapa udzielił grupie mniszek w Dharamsali. Dziś powrócił do tego tekstu omawiając go w tętniącej życiem […]