9 września 2018

Karmapa w Ośrodku Kurukulla

7 września 2018 – Medford, Massachusetts Przed wyjazdem z Bostonu Jego Świątobliwość Karmapa zatrzymał się w Kurukulla Center, aby udzielić błogosławieństwa i krótkich nauk. Ośrodek powstał w 1989 r., a w obecnej lokalizacji istnieje od 2002 r. Obecnie prowadzi go Gesze Tenlej. W budynku znajduje się bogato zdobiona świątynia, księgarnia […]