18 listopada 2018

Sesja pytań i odpowiedzi kończy dwa dni nauk w Toronto

28 października 2018 – Toronto, Canada Drugiego dnia nauk udzielanych przez Jego Świątobliwość Karmapę przez wideo transmisję w Toronto słuchacze mieli możliwość zadawania pytania Jego Świątobliwości. Po udzieleniu przekazu do medytacji Czenrezika, Karmapa odpowiedział na tyle z nich, na ile tylko czas pozwolił. Pierwsze pytanie dotyczyło tego, w jaki sposób […]