Audiencja dla wolontariuszy Mynlamu
5 marca 2018
lama-norla
Gjalłang Karmapa uczestniczył w ceremonii 49. dnia
8 kwietnia 2018