Pielęgnując współczucie. Nauki z pierwszej wizyty w Europie
8 listopada 2014
Spotkania z Khynciok Ratna Wadżra Rinpocze i Dzongsarem Rinpocze
9 listopada 2014