Trzecia sesja objaśnień do „Mahamudry znad Gangesu” – pogląd i medytacja

Mahamudra znad Gangesu – sesja druga: jak praktykować?
15 stycznia 2019
Szkoła szycia
16 stycznia 2019