Trzecia sesja objaśnień do „Mahamudry znad Gangesu” – pogląd i medytacja